FANDOM


Captcha és l'acrònim de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (prova de Turing pública per diferenciar màquines i humans). Un captcha és un test molt simple per determinar si una edició està feta per un bot (els spammers i vàndals acostumen utilitzar programes d'edició automàtica als wikis); als usuaris que intentin fer determinades edicions se'ls preguntarà quines lletres es veuen en una imatge o hauran de resoldre una equació simple, per després poder guardar la pàgina.

Wikia utilitza l'extensió Confirmedit per tal de protegir les comunitats d'edicions amb males intencions.

Quan s'utilitza? Edit

Captcha-maria

Les paraules borroses intenten filtrar les edicions automàtiques

El Captcha s'utilitza quan un usuari no registrat o nou intenta:
  • Afegir un vincle extern (no un [[wikivincle]], sinó a un lloc extern utilitzant la sintaxis http://).
  • Blanquejar una pàgina

També apareixeran al crear un nou compte, per tal de prevenir el registre automàtic de comptes de bots spam.

Puc prevenir-ne l'aparició? Edit

Els usuaris registrats que han estat a Wikia durant quatre dies o més no haurien de veure el captcha. Si el segueixes veient, si us plau surt de Wikia i torna a identificar-te.

Alguns bots autoritzats estan exemptes del captcha. Si us plau, pregunta a l'Equip Comunitari si necessites ajuda per editar amb un bot.

Veure més Edit

Captcha es el acrónimo de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (Prueba de Turing pública y automática para diferenciar a máquinas y humanos). Un captcha es un test muy simple para determinar si una edición está hecha por un humano o un bot -- los spammers y los vándalos suelen usar programas de edición automática en los wikis. A los usuarios que intenten hacer determinados tipos de ediciones, se les preguntará qué letras ven en una imagen, o deberán resolver una simple ecuación, para después grabar la página.

Captcha

reCAPTCHA intenta filtrar ediciones automatizadas

Fandom utiliza reCAPTCHA para proteger a nuestras comunidades de estas ediciones no deseadas. Actualmente los captchas se presentan cuando un usuario no registrado o no autoconfirmado agrega un enlace externo, no un enlace interno, sino uno que se vincula a un sitio externo.

¿Puedo prevenir la aparición de captchas?

Los usuarios registrados que permanecen en Fandom durante un periodo de cuatro días o más, no deben ver el captcha. Si sigues viéndolo, por favor cierra tu sesión y vuelve a identificarte.

Algunos bots autorizados están exentos del captcha. Por favor, pregunta al Equipo Comunitario si necesitas ayuda para editar con un bot.

Ver también

Ayuda y comentarios

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.