FANDOM


Un conflicte d'edició és quan simultàniament dos usuaris editen una pàgina al mateix temps.

Què passa quan hi ha conflictes d'edició? Edit

A un dels editors, se li dirà que hi ha un conflicte degut a que una altra persona havia fet una edició mentre que ell començava a editar la pàgina.

En el moment de l'avís del conflicte, apareixeran dos quadres d'edició. El primer, amb el nou contingut de l'article; i a sota, amb l'edició de l'usuari. Se li demanarà a l'editor que copiï els seus canvis en el quadre de dalt, i allà, que guardi la pàgina.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.