Comunitat Central
Advertisement


Aquesta pàgina d'ajuda fa referència a l'editor clàssic. Tingues en compte que l'editor visual es pot comportar de manera diferent.

En aquesta pàgina es dóna una idea de com es veu el format de text més bàsic. Per descobrir com realitzar aquest format, consulta les següents instruccions.

Encapçalaments[]

Divideix els articles llargs en seccions per ajudar al lector a mantenir-se interessat. Per fer això, és recomanable utilitzar encapçalaments.

Opció de format Com lluiria
Text normal Text en format d'un paràgraf normal
Encapçalament 2

és el nivell més alt de format de paràgraf. Aquest s'utilitza pels títols principals de les seccions.

Encapçalament 3

és un sub-encapçalament i es pot utilitzar com encapçalament d'una subsecció

Encapçalament 4

és un sub-encapçalament més petit

Encapçalament 5
és l'opció de sub-encapçalament més petita
Codi / preformateat Text tècnic en línia que s'ha de mostrar en una font d'amplada fixa

Llistes[]

Les llistes poden ajudar a agrupar visualment el contingut relacionat i poden estar numerades o tenir vinyetes.

Números: Una llista numerada es veurà així:

  1. Primer element.
# Segon element.
# Tercer element.

Vinyetes: Una llista de vinyetes es veurà així:

  • Primer element.
* Segon element.
* Tercer element.

Codi[]

El text monoespacial o el text pre-format puede ser adecuado para códigos o datos sin formato.

Opcions de Format Com es mostrarà
Codi Text tècnic en línia que s'ha de mostrar en una font d'amplada fixa.
Preformat
Una gran quantitat de text que s'ha de mostrar en una font d'amplada fixa.

Veure també[]

Ajuda i comentaris[]

Advertisement