FANDOM


Escollint el títol d'un wiki (també anomenat "sitename", nom del lloc) és una part important al començar un wiki, i pot ser molt útil en l'èxit del wiki a llarg temps.

On apareixerà el títol Edit

 • A la barra de títol de la finestra de l'explorador.
 • Mostrat a la variable {{SITENAME}}, on sigui utilitzada, la qual generalment inclou la primera línia del sidebar.
 • A l'espai de noms predefinit pel projecte.
Començar un wiki

Escull el títol pel teu wiki durant el procés de creació del wiki

Recomenacions Edit

 • Escull un títol que atragui gent al teu wiki i que expliqui de què tracta.
 • El títol ha de ser genèric, perquè la gent pugui endevinar el nom, en altres paraules la URL del teu wiki. Per exemple, la gent pot trobar o endevinar la URL de ca.harrypotter.wikia.com si estesin buscant un wiki sobre Harry Potter. Paraules reals són aleshores preferibles que termes inventats com wikipotter o hpwiki.
 • El títol pot contenir lletres i nombres, però no espais o puntuació. El mateix va per codis d'idioma. Per exemple, "ca" significa wikia en idioma català, i no pot ser utilitzant com títol al teu wiki.
 • T'has d'assegurar que descrius el lloc bé, per exemple en lloc de dir simplement "WoWWiki", que significa poc per moltes persones, ajuda dir "WoWWiki, el wiki de Warcraft".
 • El ranking de la teva pàgina es basa parcialment en el títol. Aleshores si vols que el teu wiki aparegui quan la gent busca per "charles dickens", llavors "Charles Dickens Wiki" és un títol millor que "Scroogepedia".

Espai de noms del projecte Edit

 • El títol del wiki serà usualment utilitzat com a espai de noms del projecte. Per exemple, si el títol és "Doom Wiki", les pàgines del projecte estaran localitzades a Doom Wiki:Nom de la pàgina ("Projecte:Nom de la pàgina" o "Project:Nom de la pàgina" seran automàticament reanomenats així). Per aquesta raó, has de mantenir el títol curt, però descriptiu. Si realment vols que el títol i l'espai de nom del projecte siguin diferents un de l'altre, si us plau contacta amb l'Staff de Wikia després que el teu wiki hagi estat creat per realitzar el canvi.
 • El nom d'espai del projecte del teu wiki apareixerà a la variable {{ns:project}}. Per exemple, si escrius aquí {{ns:project}} apareixerà Comunitat Central.

Com canviar el títol del teu wiki Edit

El títol d'un wiki pot ser canviat, però aquest canvi l'ha de fer l'Staff de Wikia. Pots utilitzar Especial:Contact i sol·licitar el canvi de títol, ha de ser el fundador del wiki o un administrador qui ho sol·liciti, a més de comptar amb el recolzament de la comunitat.

Revisa també Edit

Escogiendo el nombre de un wiki (también llamado "sitename", nombre del sitio) es gran parte del éxito al comenzar una comunidad en Fandom, y puede ser muy útil en el éxito del wiki a largo plazo.


Donde aparecerá el título

 • En la barra de título de la ventana del explorador.
 • Mostrado en la variable {{SITENAME}}, donde sea usada, la cual generalmente incluye la primera línea del sidebar.
 • En el espacio de nombres predefinido para el proyecto.
Comenzar un wiki

Escoge el título para tu wiki durante el proceso de creación del wiki

Consejos

 • Escoge un título que atraiga gente a tu wiki y que explique de qué trata el mismo.
 • El título debe ser genérico, para que la gente pueda adivinar el nombre del wiki, en otras palabras la URL de tu wiki. Por ejemplo, la gente puede encontrar o adivinar la URL de es.musica.wikia.com si estuviesen buscando una wiki sobre música. Palabras reales son entonces preferibles que terminos inventados como wikimusica o mimusicawiki.
 • El título puede contener letras y números, pero no espacios o puntuación. Lo mismo va para códigos de idioma. Mira idiomas para una lista de los códigos. Por ejemplo, "es" significa un wiki en idioma español, y no puede ser usado como título en tu comunidad.
 • Debes asegurarte que describe al sitio bien, por ejemplo en vez de decir simplemente "WoWWiki", que significa poco para muchas personas, ayuda decir "WoWWiki, la wiki de Warcraft".
 • El ranking de tu página se basa parcialmente en el título. Entonces si quieres que tu wiki aparezca cuando la gente busca por "charles dickens", entonces "Charles Dickens Wiki" es un mejor título que "Scroogepedia".

Espacio de nombres del proyecto

 • El título del wiki será usualmente utilizado como espacio de nombres del proyecto. Por ejemplo, si el título es "Doom Wiki", las páginas del proyecto estarán localizadas en Doom Wiki:Nombre de la página ("Proyecto:Nombre de la página" o "Project:Nombre de la página" serán automáticamente renombrados así). Por esta razón, debes mantener el título corto, pero descriptivo. Si realmente quieres que el título y el espacio de nombre del proyecto sean diferentes uno del otro, por favor contacta al Staff de Fandom después de que tu wiki haya sido creado para realizar el cambio.
 • El nombre de espacio del proyecto de tu wiki aparecerá en la variable {{ns:project}}. Por ejemplo, si escribes aquí {{ns:project}} aparecerá Comunidad Central.

¿Cómo cambiar el nombre a tu wiki?

El título de una wiki puede ser cambiado, pero ese cambio debe hacerlo el Staff de Fandom. Puedes utilizar Especial:Contactar y solicitar el cambio de título, y debe ser el fundador de la wiki o un administrador quien lo solicite, además de contar con el apoyo de la comunidad.

Ver también

Ayuda y comentarios

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.