FANDOM


Creant nous wikis amb la Unified Community Platform

Tal com vam anunciar a l’últim blog de Unified Community Platform (una lectura molt llarga, però informativa!), posarem en marxa un nou procés per a la creació de wikis per Fandom quan comenci la UCP. En aquest post ens agradaria parlar del procés, les idees que hi ha darrera i respondre alguna de les preguntes més freqüents sobre el tema.


Creant un wiki a la UCP

Actualment, el procés per crear un wiki a Fandom és molt senzill. Dones un nom, esculls una URL, contestes unes preguntes sobre el teu tema i esculls un disseny. El teu wiki està llest per començar-hi a editar!

Amb el llançament de la UCP, aquest procés estarà condicionat a les creacions de wikis quan semblin que coincideixen amb comunitats ja existents. Si el nostre sistema determina que el tema ja està cobert per un wiki existent, es presentaran fins a 3 wikis existents que es poden estar sobreposant. La finalitat d'això serà advertir-te que ja existeix un wiki sobre aquest tema a la nostra plataforma i, si no n'estaves al corrent, encoratjar-te a unir-t'hi enlloc de crear un wiki competidor. Tot i que aquest en sigui l'ús habitual, també n'hi ha un altre: prevenir la mala pràctica d'alguns usuaris de voler crear wikis competidors intencionadament.

La existència de wikis similars no impedirà, però, que es pugui crear un nou wiki. Hi ha excepcions i alguns casos en què les nostres recomanacions poden ser incorrectes. Després de confirmar que s'és conscient dels possibles solapaments, es donarà l'opció de seleccionar diferents motius que descriguin l'objectiu del nou wiki i per què hauria d'acceptar-se com a una excepció:

Quan el sistema detecta un potencial solapament de temes i el creador del wiki selecciona una de les opcions que descriuen el wiki, es dóna la possibilitat de crear el nou wiki. Tot i això, queda pendent d'una revisió de l'staff que serà efectuada en 5 dies laborables. Si es determina que la raó que es proposa per a l'excepció no és vàlida, el nou wiki serà tancat.

Per què estem fent això?

Tal com s’ha mencionat abans, hi ha dues raons principals per aquest canvi: competència no intencionada i competència intencionada.

Competència no intencionada Saps el nombre de wikis sobre Minecraft que hi ha hagut a Fandom? Per dir-ho d'alguna manera...

It's high it's very high

Hi ha hagut més wikis sobre Minecraft a Fandom que wikis a Gamepedia en total. Una bona part d'ells està relacionada amb mods i servidors, però la majoria són d'informació general de Minecraft. Això és molta competència interna abans de tenir en compte Gamepedia i la seva xarxa de wikis de Minecraft connectats.

Molta d’aquesta competència no és intencionada, causada per usuaris que no s’havien adonat que ja existia un wiki de Minecraft. Aquest sistema ajudarà als usuaris a saber que el wiki que volen crear ja existeix i animar-los a unir-se en aquest wiki en comptes de crear un potencial competidor. És possible que alguns usuaris ignorin aquest sistema i creïn igualment un nou wiki duplicat. Aquí és on es donarà pas a les revisions de l'staff.

Competència intencionada A Fandom, hi ha un fenomen que passa a vegades quan un usuari és bloquejat en un wiki. Sigui el bloqueig justificat o no, senten que la seva necessitat de crear contingut sobre un tema és més important que la salut de la comunitat existent d’on estan bloquejats i, per això, creen una imitació del wiki. Sigui només perquè volen parlar sobre el tema o perquè volen fer mal al wiki que els ha bloquejat, aquesta competència intencionada no és acceptable, i aquest nou procés de creació de wikis deixa la nostra posició ben clara: les seves creacions no seran benvingudes a Fandom.

Per què els wikis que competeixen són dolents? On hi ha múltiples comunitats sobre un mateix tema, aquestes competeixen pels editors i lectors creant contingut duplicat, fet que pot crear tensió entre els fans i fer baixar els rangs de cerca per ambdós wikis, i complicar a la gent que descobreixi el millor contingut - el teu! Quan els fans s’uneixen i treballen junts, poden crear les millors fonts i formar les comunitats més fortes.

Aquesta és la filosofia darrera de la qual Gamepedia ha suggerit un procés de creació de wikis, en comptes del "user-initiated wiki creation process". Fent aquest canvi a Fandom, adaptem l’aprenentatge d’un procés amb molt èxit a Gamepedia d’una manera que funcioni al nivell de Fandom.

Per què ara?

El primer llançament de la Unified Community Platform és un moment ideal per un canvi com aquest. Ens estem movent cap a una era més moderna on posarem més èmfasi al contingut d'interès pels fans, amb una millora de les tecnologies que aportin una pila de beneficis pels usuaris existents i grans oportunitats per la nova generació d'editors. Encoratjant-los a participar en comunitats existents, enlloc de creant wikis sobre el mateix tema, és la millor política per aquest nou món.

Preguntes anticipades

“Què se'n farà dels usuaris que han estat bloquejats per mals administradors? A partir d'ara estaran vetats d'aquest tema per sempre més?”

La mala administració de wikis és un tema amb el que estem treballant i seguirem fent més per millorar. Sabem que la vella política dels admins capaços de bloquejar qualsevol usuari per qualsevol raó, o fins i tot sense raó, és incompatible amb aquesta nova política de creació de wikis, així que estem explorant noves polítiques per gestionar-ho.

“Això s’aplica als wikis existents que se sobreposen?”

No directament. El Project Crossover ja està funcionant amb wikis duplicats per consolidar els esforços de les comunitats per l’optimització del motor de cerca (Search Engine Optimization) i els beneficis del conjunt d'editors. A més a més, alguns temes solapats poden ser resolts si un dels wikis solapats és un candidat per ser eliminat. Amb tot això volem dir que estem sent molt estratègics a l'hora de tractar amb wikis solapats, com ara amb la nostra feina al Project Crossover per animar als wikis solapats entre plataformes a combinar els seus esforços i contingut, i que aquesta política no pretén ser aplicada retroactivament.

Conclusions

El procés per crear un nou wiki a Fandom i la política sobre la creació de wikis duplicats estan canviant amb el llançament de la Unified Community Platform. Els canvis se centren en animar als usuaris que fundarien un wiki a unir-se en un wiki ja existent sobre el seu tema. Ignorar un wiki existent correctament detectat tindrà com a resultat que l’staff tancarà el nou wiki duplicat. Això es farà per assegurar-se que les comunitats no es vegin afectades per la competència dins de la plataforma, ja sigui intencionadament o no.

Aquest canvi de política està basat en la creació de nous wikis, no en wikis ja existents.


Vols rebre les últimes actualitzacions del blog de FANDOM en català? Fes clic aquí per seguir aquest blog!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.